1% odpisu od podatku na rzecz naszego Klubu

Zarząd Klubu zwraca się z gorąca prośba do wszystkich Członków i ich przyjaciół, znajomych oraz sympatyków naszego stowarzyszenia do podarowania 1% z podatku za 2016 r. Darczyńcy dla nas są anonimowi, a więc Klub nie ma wglądu w to kto jaka sumę przekazał. Taka forma wsparcia jest autentycznym darem serca. Środki jakie otrzymamy muszą być wydatkowane na cele statutowe i rozliczone fakturami w Fundacji studenckiej “Młodzi Młodym”. Fundacja jest pośrednikiem w zbieraniu środków.doc (1) – kliknij tutaj otrzymasz informację gdzie wpisać nas w zeznaniu podatkowym.