Podziękowanie.

17 marca 2017 Cezary Majewski 0

Zarząd UKJ “ASzWoj Warszawa” w imieniu wszystkich Członków składa podziękowanie za wsparcie finansowe Panu Pawłowi Małolepszemu. Poprzez starania firmy: trend@onet.eu; Trend Paweł Małolepszy Doradztwo Finansowe WIĘCEJ