Podziękowanie.

Zarząd UKJ “ASzWoj Warszawa” w imieniu wszystkich Członków składa podziękowanie za wsparcie finansowe Panu Pawłowi Małolepszemu. Poprzez starania firmy: trend@onet.eu; Trend Paweł Małolepszy Doradztwo Finansowe otrzymaliśmy znaczący “zastrzyk finansowy” na działalność statutową Klubu. Jeszcze raz dziękujemy i prosimy innych o podobne gesty bezinteresownej pomocy finansowej.