Obóz w Jeleniej Górze 2008 r. c.d. fotoreportarz

Obóz w Jeleniej Górze sierpień 2008 r. fotorelacja z treningu biegowego w pobliskim parku i z gier zespołowych na boisku i w sali gimnastycznej.