RODO w Klubie

Informujemy, że zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) Członkowie naszego Klubu mają prawo:
1. żądania do wglądu w dane osobowe
2. żądania ich sprostowania
3. żądania ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania co wiąże się z rezygnacją członkostwa
4. żądania przeniesienia danych
5. wniesienia skargi do GIODO gdy uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
Wszystkie dane osobowe członków Klubu zostały podane dobrowolnie w momencie podpisania przez nich lub ich rodziców deklaracji wstąpienia do Uczniowskiego Klubu Judo „ASzWoj Warszawa”.
Administratorem Danych Osobowych jest prezes Uczniowskiego Klubu Judo „ASzWoj Warszawa”.
Dane osobowe są zabezpieczone i przechowywane w formie papierowej w siedzibie Klubu.
Odbiorcami danych członków naszego stowarzyszenia są: grantodawcy ( m. st. Warszawa – Biuro Sportu i Rekreacji, Urząd Dzielnicy Rembertów m. st. Warszawy, Ministerstwo Sportu i Turystyki), związki sportowe (Polski Związek Judo, Warszawsko-Mazowiecki Związek Judo), biuro księgowe klubu.
Dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom, będą wykorzystywane w celach marketingowych tylko na potrzeby klubu łącznie z wizerunkiem członka.
Dane osobowe będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż 5 lat co jest związane z prawem skarbowym jakiemu podlega stowarzyszenie.
Kontakt z Administratorem Danych e-mail c.majewski75@upcpoczta.pl