1% podatku na UKJ “ASzWoj Warszawa”

Zwracamy się z prośbą o przekazanie 1% z podatku na działalność statutową naszego stowarzyszenia.

KRS 0000270261. Cel szczegółowy 1525. Jest to nasz indywidualny numer w Fundacji która organizuje przekazanie otrzymanych środków od darczyńców. Dar od serca dla naszych członków nic nie kosztuje a dużo nam pomoże. Z góry dziękujemy.