INFORMACJE NA TEMAT UDZIAŁU …

Ze strony PZ Judo.
Ciekawostką jest system finansowania.

INFORMACJE NA TEMAT UDZIAŁU ZAWODNICZEK/ ZAWODNIKÓW w kat. wiekowej
JUNIOR/JUNIORKA W:
PUCHARACH EUROPY I ŚWIATA JUNIOREK i JUNIORÓW w II półroczu 2013r.
Informuję, że w II półroczu 2013r. odbędą się Puchary Europy i Świata (wykaz zawodów
poniżej) w kat. wiekowej junior, podczas których można uzyskać minima kwalifikacyjne na ME
i MŚ w kat. junior.
Udział we wszystkich zawodach jest na koszt własny osób startujących (Kluby, KWJ, OSSM,
SMS), PZJudo nie pokrywa kosztów udziału zawodników w zawodach.
W przedmiotowych zawodach startować mogą tylko zawodniczki i zawodnicy – członkowie
Kadr Narodowych PZJudo.

W związku z powyższym proszę o przesyłanie FORMS ( juniorek i juniorów) na adres e-mail
PZJudo oraz Trenerów KN z zachowaniem terminów wskazanych w wykazie zawodów.
WYKAZ ZAWODÓW W KAT. JUNIOR w II półroczu 2013r.
LP Miejsce zawodów Termin nadsyłania FORMS
1. HUN – 13-14.07.2013r. 04.07.2013r.
2. POL – 20-21.07,2013r. * 08.07.2013r.
3. CZE – 27-28.07.2013r. 08.07.2013r.
4. GER – 03-04.08.2013r. 12.07.2013r.
*Szczegółowe informacje w odrębnym komunikacie