Czarne pasy w UKJ AON :)

Nowe stopnie mistrzowskie w naszym klubie:
4 DAN Maciej Pudłowski
1 DAN Michał Jackiewicz
1 DAN Emila Sadowska
1 DAN Justyna Śliwa
1 DAN Michał Rombel

Mistrzoswa Polski form Kata 2015
2 miejsce – Maciej Pudłowski – Anita Krawczyk (Nage-No-Kata)
2 miejsce – Maciej Pudłowski – Michał Jackiewicz (Katame-No-Kata)
5 miejsce – Maciej Pudłowski – Justyna Śliwa (Kodokan-Goshin-Jutsu) 

GRATULACJE!!!