Nasi w Kadrze Narodowej II półrocze 2021 r.

Polski Związek Judo ogłosił skald Kadr Narodowych na II półrocze 2021 r.

Do kadry seniorów zostali powołani:

Michał Jackiewicz w wadze do 90 kg

Igor Dzierżanowski w wadze do 100 kg.

Do kadry seniorek powołano Justynę Śliwę w kategorii do 78 kg

Do kadry młodzieżowej zakwalifikował się Albert Sowa w wadze ciężkiej + 100 kg

W kadrze juniorów będzie Adam Majewski – waga do 81 kg

Zawodników trenuje mgr Cezary Majewski.