Nasi zawodnicy w Kadrach Narodowych na I półrocze 2020 r.

Do Kadry Narodowej seniorów powołany został Igor Dzierżanowski w kategorii wagowej -100 kg.

Kadra Narodowa Młodzieży powołana została Justyna Śliwa w wadze -78 kg, Michał Jackiewicz i Michał Rombel w wadze -90 kg.

Kadra Narodowa Juniorów powołani: Maciej Rombel -55 kg, Piotr Zaborowski -60 kg, Adam Majewski -73 kg, Albert Sowa -100 kg.

Zarząd Klubu gratuluje zaszczytnego powołania do reprezentowania Polski!