Podziękowanie!

Zarząd Klubu dziękuje bardzo wszystkim Członkom, którzy nas nie opuścili w ciężkiej sytuacji związanej z COVID-19 i regularnie opłacali składki członkowskie. Informujemy też, że zgodnie z Uchwałą Zarządu nr 51 z 20 sierpnia br. ulega zmianie wysokość składki członkowskiej. Zmiana następuje z dniem 1 września 2020 r.. Szczegóły na tablicy informacyjnej w Klubie.