RANDORI W “AON Warszawa”

UWAGA!
KLUB UKJ “AON Warszawa”

ZAPRASZA WSZYSTKIE ZAINTERESOWANE KLUBY

NA WSPÓLNE CYKLICZNE RANDORI
W KAŻDĄ ŚRODĘ W GODZINACH 17.00-19.00

DLA GRUP WIEKOWYCH – DZIECI (02-03), MŁODZICZKI I MŁODZICY.

SZCZEGÓŁY BEZPOŚREDNIO U TR. CEZAREGO MAJEWSKIEGO