Ranking klubowy za pierwsze półrocze 2013 r.

1. Jan Jackiewicz – 389 p.
2. Martyna Dobrowolska – 260 p.
3. Maciek Rombel – 214 p.
4. Igor Dzierżanowski – 189 p.
5. Wojciech Bukojemski – 176 p.
6. Partycja Wojtelewicz – 166 p.
7. Sebastian Chromiński – 151 p.
8. Grzegorz Lewiński – 121 p.
9. Zaborowski Piotr – 86 p.
10. Płochocki Oskar – 80 p.
11. Głuśniewska Aleksandra – 66 p.
12. Sadowska Emilia – 64 p.
13. Gnich Dominika – 56 p.
14. Bagłaj Maja – 40 p.

Zawodnicy nasi startowali łącznie w 24 zawodach.

Opracowanie Cezary Majewski.