Składka przelewem na konto.

Zarząd UKJ „AON Warszawa” informuje, że można opłacać miesięczną składkę klubową w postaci przelewów bankowych.

Bank PKO BP numer konta 64 1020 1127 0000 1102 0216 5686.

W opisie należy podać składka klubowa za nazwisko, imię, za jaki okres.

Jednocześnie przypominamy, że opłatę składki należy dokonywać do 10 dnia każdego miesiąca z góry.