Zarządzenie Prezydenta M. St. Warszawy

W związku z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 2 maja br. poz. 792, zamieszczamy Zarządzenie Prezydenta M. St, Warszawy z dn. 3 maja nr 557/2020 na ten temat. Zamieszczamy także pisma Prezydenta do Prezesa Rady Ministrów i Głównego Inspektora Sanitarnego. Zgodnie z rozporządzeniem Prezydenta nie możemy podjąć żadnych treningów na boiskach lub stadionach do 18 maja br. chyba że rozporządzenie zostanie zmienione. Pytania dotyczące zdrowia uczestników zajęć (możliwości zakażenia) na terenach otwartych są zasadne i podzielamy je. W związku z tym zapraszamy do udziału i większego zainteresowania  członków naszego Klubu treningami zdalnymi prowadzonymi przez instruktorów Macieja Pudłowskiego i Justynę Śliwę. Poniżej oficjalne dokumenty dotyczące w/w sprawy. Dla pełnej jasności należałoby zapoznać się z nimi. W rozporządzeniu RM dotyczy sportu rozdział 4 paragraf 8. Życzymy sobie i wszystkim jak najszybszego powrotu do bezpiecznego i normalnego trenowania.

Rozporządzenie RM

Zarządzenie Prezydenta

2020.04.30 pismo do PMM

2020.05.04 pismo do GiS